Contact

Bestuur


Het bestuur van COSBO wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten ouderenbonden, aangevuld met een voorzitter, secretaris en penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen.

 

                                                                               
Voorzitter

Simon van de Pol

s.v.d.pol@kpnplanet.nl

0318-693236

Secretaris

Vacature

cosbo2019.ede@gmail.com

0318-413306

Penningmeester

Dick Smith

d.smith@planet.nl

0318-413306

Copyright ©  All Rights Reserved