Cosbo

Wat is COSBO-Ede?


COSBO-Ede behartigt de collectieve belangen van senioren. COSBO doet dat namens de vier ouderenbonden in de gemeente Ede. De afkorting COSBO staat voor Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen.


De vier ouderenbonden zijn:

  • KBO Ede - Bennekom (Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren)
  • PCOB Ede (Protestants Christelijke Bond van Ouderen)
  • PCOB Bennekom en
  • PCOB Lunteren


Doelstelling

Het doel van COSBO Ede is collectieve belangenbehartiging op gemeentelijk en regionaal/provinciaal niveau.


Activiteiten

COSBO-Ede inventariseert knelpunten voor ouderen en tracht deze op te lossen door middel van gesprekken met vertegenwoordigers van verantwoordelijke organisaties en instellingen waaronder gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen.

Verder geeft COSBO-Ede voorlichting over nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen door onder andere het houden van voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemarkten, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties.

De voorlichtingsbijeenkomsten staan open voor alle senioren in de gemeente Ede en worden aangekondigd in plaatselijke kranten.


Bestuur

Het bestuur van COSBO wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten ouderenbonden, aangevuld met een voorzitter, secretaris en penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen.

                                                                            




Copyright ©  All Rights Reserved