Contact

Voorzitter

Simon van de Pol

s.v.d.pol@kpnplanet.nl

0318-693236

Secretaris

Gerard Ogink

gerard.ogink@zonnet.nl

0318-630358

Penningmeester

Dick Smith

d.smith@planet.nl

0318-413306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

Het bestuur van COSBO wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten ouderenbonden, aangevuld met een voorzitter, secretaris en penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved